Hoàng Huy - Diamond Tower

Công trình được hình thành trong giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản, Archivina được yêu cầu từ chủ đầu tư vừa phải tối ưu hộ toàn bộ thiết kế để có giá bán căn hộ tốt, vừa phải đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch đã được duyệt.

Thông tin dự án

Khách hàng:

Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Quy mô:

37 tầng, 3 tầng hầm, 821 căn hộ

Giai đoạn:

Phương án kiến trúc

Địa chỉ:

P Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng