KTS. Bùi Ngọc Lâm

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc

KTS. Nguyễn Hải Anh

Phó Tổng giám đốc

THS. Dương Trung Hiếu

Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Thu Hà

Trưởng phòng Kế toán

Trử Văn Nghị

Quản lý kỹ thuật

Trịnh Thùy Dương

Trưởng phòng Kiến trúc

KS. Nguyễn Quang Vinh

Trưởng phòng MEP

Đặng Danh Dũng

Trưởng phòng Kết cấu

Nguyễn Thị Thanh

Trưởng phòng Dự toán

Nguyễn Đình Nguyên

Phó phòng KSCL

Bùi Ngọc Dũng

Phó phòng KSCL

Nguyễn Thị Hường

Phó phòng HCNS

Đào Anh Tuấn

Phó phòng Kiến trúc

Nguyễn Thành Luân

Kiến trúc sư

Ngô Bích Ngọc

Kiến trúc sư

Vũ Thị Hằng

Kiến trúc sư

Đặng Thanh Tuyền

Kiến trúc sư

Lâm Phương Ngân

Kiến trúc sư

Bùi Văn Châu

Kiến trúc sư

Nguyễn Văn Tú

Kiến trúc sư

Nguyễn Mạnh Đoán

Kiến trúc sư

Vũ Tuấn Phong

Kiến trúc sư

Lê Đình Thường

Kiến trúc sư

Nguyễn Đình Thực

Kiến trúc sư

Đinh Quang Trường

Kiến trúc sư

Lương Thị Yến

Kiến trúc sư

Trần Quốc Tuấn

Kiến trúc sư

Đoàn Văn Thiện

Kiến trúc sư

Bùi Gia Lương

Kiến trúc sư

Nguyễn Công Minh

Kỹ sư xây dựng

Nguyễn Văn Nam

Kiến trúc sư

Nguyễn Văn Cảnh

Kỹ sư xây dựng

Lê Văn Phước

Kỹ sư xây dựng

Công Văn Huân

Kỹ sư kết cấu

Vũ Việt Dũng

Kỹ sư Xây Dựng

Nguyễn Công Hoan

Kỹ sư xây dựng

Lê Xuân Huy

Kỹ sư xây dựng

Lê Tiến Dũng

Chủ trì điện nhẹ

Trịnh Xuân Sáng

Chủ trì điều hòa thông gió

Đỗ Như Ngọc

Chủ trì thiết kế Điện

Trương Thị Hà Vi

Kỹ sư CTN

Trần Xuân Quý

Kỹ sư điều hòa thông gió

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Thiết kế nước

Vũ Đức Tiệp

Dự toán

Nguyễn Thị Huyền Trang

Dự toán

Nguyễn Thị Thu

Trợ lý Ban giám đốc

Hoàng Minh Thúy

Hành chính kế toán

Lại Bích Ngọc

Hành chính kế toán

Hà Thu Giang

Hành chính nhân sự

Bùi Duy Ất

Hành chính nhân sự

Phạm Thị Hà

Hành chính nhân sự