Bùi Ngọc Lâm

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

Nguyễn Hải Anh

Phó Tổng giám đốc

Dương Trung Hiếu

Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Thu Hà

Trưởng phòng Kế toán

Trử Văn Nghị

Quản lý kỹ thuật

Trịnh Thùy Dương

Trưởng phòng Kiến trúc

Nguyễn Quang Vinh

Trưởng phòng MEP

Đặng Danh Dũng

Trưởng phòng Kết cấu

Nguyễn Thị Thanh

Trưởng phòng Dự toán

Nguyễn Đình Nguyên

Phó phòng KSCL

Bùi Ngọc Dũng

Phó phòng KSCL

Nguyễn Thị Hường

Phó phòng HCNS

Đào Anh Tuấn

Phó phòng Kiến trúc

Nguyễn Thành Luân

Kiến trúc sư

Ngô Bích Ngọc

Kiến trúc sư

Vũ Thị Hằng

Kiến trúc sư

Đặng Thanh Tuyền

Kiến trúc sư

Lâm Phương Ngân

Kiến trúc sư

Bùi Văn Châu

Kiến trúc sư

Nguyễn Văn Tú

Kiến trúc sư

Nguyễn Hoàng Quỳnh

Kiến trúc sư

Vũ Tuấn Phong

Kiến trúc sư

Lê Đình Thường

Kiến trúc sư

Kiều Đình Nam

Kiến trúc sư

Mai Xuân Huy

Kiến trúc sư

Lương Thị Yến

Kiến trúc sư

Nguyễn Công Minh

Kỹ sư xây dựng

Nguyễn Văn Cảnh

Kỹ sư xây dựng

Lê Văn Phước

Kỹ sư xây dựng

Trần Thuý Hằng

Kỹ sư Xây Dựng

Vũ Phương Huệ

Kỹ sư xây dựng

Lê Xuân Huy

Kỹ sư xây dựng

Lê Tiến Dũng

Kỹ sư điện nhẹ

Trịnh Xuân Sáng

Kỹ sư điều hòa thông gió

Trương Thị Hà Vi

Kỹ sư CTN

Nguyễn T. H. Ngọc

Kỹ sư CTN

Vũ Đức Tiệp

Kỹ sư dự toán

Nguyễn T. H. Trang

Kỹ sư dự toán

Nguyễn Thị Thu

Trợ lý Ban giám đốc

Hoàng Minh Thúy

Hành chính kế toán

Lại Bích Ngọc

Hành chính kế toán

Hà Thu Giang

Hành chính nhân sự

Bùi Duy Ất

Hành chính nhân sự

Phạm Thị Hà

Hành chính nhân sự