Vinhomes Cổ Loa

Thông tin dự án

Khách hàng:

Công ty Cổ phần Vinhomes

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Diện tích:

4 tháp 45 tầng, 4 tầng hầm, 1500m2/ sàn

Địa chỉ:

Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

Năm hoàn thành:

2023