Five Star Garden

Thông tin dự án

Khách hàng:

Tập đoàn GFS

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Quy mô:

4 tầng hầm, 3 tầng đế, 27 Tầng căn hộ

Địa chỉ:

Thành Thái, Cầu giấy, Hà Nội

Giai đoạn thiết kế:

Phương án kiến trúc