Văn phòng VCN Tower

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Quy mô:

18 Tầng văn phòng

Địa chỉ:

Đường Cao Bá Quát, Cầu Lùng, TP Nha Trang

Năm hoàn thành:

2020