Thái Hà Spring Garden

Thông tin dự án

Khách hàng:

Công ty cổ phần đầu tư PCI

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Quy mô:

25 tầng, 3 tầng hầm 983 căn hộ.

Địa chỉ:

Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Năm hoàn thành:

Đang thi công