Hoang Huy Mall

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần và đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Quy mô:

11.7 Ha

Địa chỉ:

Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Năm hoàn thành:

2020