DITP - Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Ý tưởng thiết kế:

Trí tuệ của con người là không giới hạn! Sẽ không thể tuyệt hơn nếu những trí tuệ đó được kết nối với nhau, trương trợ nhau cùng tỏa sáng. Đứng trước những thách thức tiến bộ của thời đại, chúng ta cần một không gian “Kết nối” thực sự của Trí tuệ - Công nghệ - Môi trường.

Bởi lẽ đó, chúng tôi đưa ra ý tưởng về sự Kết nối bền vững giữa con người và khoa học công nghệ thông qua việc kiến tạo những không gian kiến trúc mang tính đột phá.

Dự án không chỉ là một chuỗi dây chuyền công năng được sắp xếp khoa học, mà còn là điểm nhấn mạnh mẽ về mặt thị giác và cảm xúc cho những người lao động tới đây làm việc, thôi thúc họ sáng tạo và nhiệt huyết hơn để cống hiến và phụng sự.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư::

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Diện tích:

87210 m2

Quy mô::

5 Tầng Đế, 4 Tháp 26 tầng

Địa chỉ::

Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Giai đoạn dự án:

Phương án kiến trúc