Lilaha Complex

Ý tưởng thiết kế:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm Thương mại và nhà ở LILAHA COMPLEX tại ô đất ký hiệu D3-HH12 thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ và phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội được nghiên cứu trên cơ sở định hướng quy hoạch phát triển chung của Thành phố Hà Nội cũng như những định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư LILAHA.​

Tạo dựng một tổ hợp công trình mới đồng bộ đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng và kiến trúc hiện đại gồm một hệ thống thống nhất các công trình văn phòng, khách sạn, nhà ở cao cấp và dịch vụ thương mại. Hình thành một khu đa chức năng với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tạo cảnh quan và môi trường hấp dẫn cho khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu văn phòng và nhà ở chất lượng cao.

Thông tin dự án

Tuân thủ các yêu cầu về quy hoạch xây dựng của khu vực dự án đã được duyệt trong quy hoạch chi tiết. Sử dụng công nghệ tiên tiến có tính đến các yếu tố bền vững và bảo vệ môi trường.

Khách hàng:

Công ty CP đầu tư Lilaha

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Quy mô::

4 tầng hầm, 36 tầng

Chức năng::

Dịch vụ TM, nhà ở, khách sạn

Giai đoạn dự án::

Đang triển khai