Lilaha Complex

Thông tin dự án

Tuân thủ các yêu cầu về quy hoạch xây dựng của khu vực dự án đã được duyệt trong quy hoạch chi tiết. Sử dụng công nghệ tiên tiến có tính đến các yếu tố bền vững và bảo vệ môi trường.

Khách hàng:

Công ty CP đầu tư Lilaha

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Quy mô:

4 tầng hầm, 36 tầng

Chức năng:

Dịch vụ TM, nhà ở, khách sạn

Giai đoạn dự án:

Đang triển khai