Bình Minh Gaden

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Diện tích:

3480 m2

Quy mô:

4 tầng hầm, 3 tầng đế, 27 Tầng căn hộ

Chức năng:

Dịch vụ TM, nhà ở

Địa chỉ:

Số 93 Đức Giang, Phường Đức Giang,

Hạng mục thiết kế:

Thiết kế bản vẽ thi công