63 Nguyễn Huy Tưởng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương mại Sông Hồng
Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Các hạng mục: Tư vấn thiết kế xây dựng công trình (Khu hỗn hợp cao tầng)
Diện tích đất xây dựng: 78.518 m2 Số tầng cao: 33 tầng Số tầng hầm: 04 hầm
Tổng giá trị công trình: 835,947 tỷ đồng 

 

 

Website designed by B Developer