The Ruby Hạ Long

Thông tin dự án

Đồ án quy hoạch được xây dựng trên cơ sở định hướng tạo nên một đô thị hiện đại, chất lượng, mang tính biểu tượng cho Thành phố Nha Trang. Kế thừa và phát triển quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, đồ án được triển khai để hoàn thiện và kết nối các dự án về không gian kiến trúc cũng như hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác hiệu quỹ đất một cách quả nhất cho việc phát triển các khu chức năng, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị

Khách hàng:

Tổng công ty MBLand

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Diện tích:

2 tháp 35 tầng, 4 tầng đế, 106.800m2 sàn

Địa chỉ:

Phường Cao Xanh, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh

Năm hoàn thành:

2024