The Legend

Thông tin dự án

Khách hàng:

Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Công ty thiết kế:

Công ty Cổ phần Tư vấn Archivina

Quy mô:

30 tầng, 2 tầng hầm, 60,000 m2 sàn, 460 căn hộ.

Địa chỉ:

109 phố Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Năm hoàn thành:

2019