Vinhomes Xuân Khánh Cần Thơ

Thông tin dự án

Khách hàng:

Vingroup

Đơn vị thực hiện dự án:

Archvina