Tổng quan về thiết kế – thi công phòng cháy chữa cháy trong nhà cao tầng do ThS. Nguyễn Thành Công và ThS. Từ Hồng Nhung (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh) Nhu cầu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng ngày càng phổ biến và […]

VHDN: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, “Xây dựng văn hóa DN là một phần không thể tách rời trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng VN trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Điều quan trọng hơn, để trở thành một quốc gia phát triển trước hết phải có một lực […]