Tổng quan về thiết kế – thi công phòng cháy chữa cháy trong nhà cao tầng do ThS. Nguyễn Thành Công và ThS. Từ Hồng Nhung (Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh) Nhu cầu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng ngày càng phổ biến và […]