VHDN: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, “Xây dựng văn hóa DN là một phần không thể tách rời trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng VN trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Điều quan trọng hơn, để trở thành một quốc gia phát triển trước hết phải có một lực […]