Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023

 

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2022-2023

Giải thưởng: Giải Đồng – A1 – Hạng mục Kiến trúc Nhà ở: Dự án “The Legend

Thông tin dự án: https://archivina.com/portfolio-item/the-legend/