A R C H I V I N A
Công ty CP Đầu tư và tư vấn công nghệ xây dựng

Tiền thân là Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vinaconex-UPGC, đã họat động lâu năm trên thị trường trong các lĩnh vực: Đầu tư, Kinh doanh BĐS, tư vấn quản lý các dự án BĐS, và tư vấn đầu tư xây dựng.

Với đội ngũ cán bộ và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm từng tham gia nhiều dự án lớn, Archivina hoạt động trên các lĩnh vực như: tư vấn thiết kế, tư vấn đầu tư, quản lý dự án, tư vấn công nghệ xây dựng ...

 

 

 

 

S Á N G   T Ạ O   G I Á   T R Ị   B Ề N   V Ữ N G

là nguyên tắc luôn gắn với các sản phẩm dịch vụ của Archivina. Chúng tôi song hành cùng khách hàng nhằm cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, công nghệ xây dựng tiên tiến, giải pháp đem lại hiệu quả đầu tư cho khách hàng. Bên cạnh đó Archivina luôn có trách nhiệm với sự phát triển bền vững của đô thị, của cộng đồng.

   

Chia sẻ thông tin

Website designed by B Developer