Danh sách nhân sự công ty

Nguyễn Khánh Toàn

Chủ tịch HĐQT

Bùi Ngọc Lâm

Giám đốc

Nguyễn Hải Anh

Phó giám đốc

Trử văn nghị

Quản lý Kỹ thuật

Dương Trung Hiếu

Phó giám đốc

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng kiến trúc

Bùi Ngọc Dũng

Giám sát tác giả

Nguyễn Thu Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Vinh

Trưởng phòng Cơ điện

Nguyễn Đình Nguyên

Chủ trì kiến trúc

Phạm Thanh Thảo

Chủ trì kiến trúc

Đặng Danh Dũng

Chủ trì kết cấu

Cù Thị Phương Lam

Kỹ sư kinh tế XD

Hoàng Minh Nhật

Chủ trì concept

Trần Xuân Quý

Chủ trì ĐH thông gió

Đào Văn Hải

Kỹ sư CTN

Đinh Quang Trường

Kiến trúc sư

Ngô Bích Ngọc

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Thu

Quản lý dự án

Lê Tiến Dũng

Chủ trì điện nhẹ

Đoàn Văn Thiện

Kiến trúc sư

Đào Anh Tuấn

Kiến trúc sư

Lương Thị Yến

Kiến trúc sư

Công Văn Huân

Kỹ sư kết cấu

Trần Quốc Tuấn

Kiến trúc sư

Vũ Thị Hằng

Kiến trúc sư

Nguyễn Công Minh

Kỹ sư Xây Dựng

Vũ Việt Dũng

Kỹ sư Xây Dựng

Bùi Gia Lương

Kiến trúc sư

Vũ Tuấn Phong

Kiến trúc sư

Đinh Thiên Bảo

Kiến trúc sư

Hoàng Minh Thúy

Hành chính kế toán

Hà Thu Giang

Hành chính nhân sự

Lại Bích Ngọc

Hành chính kế toán

Nguyễn Thị Hường

Hành chính nhân sự

Bùi Duy Ất

Hành chính nhân sự

Website designed by B Developer