CTXH1 PHƯỚC LONG

Chung cư Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư VCN 
Địa chỉ: Khu đô thị VCN – Phước Long II – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.
Các hạng mục: Tư vấn thiết kế xây dựng công trình (Khu dân cư)
Chung cư XH1
Diện tích sàn xây dựng: 37.875,56 m2 Số tầng: 12 tầng
Tổng giá trị công trình: 243,314 tỷ đồng
Chung cư XH2
Diện tích sàn xây dựng: 20.980 m2 Số tầng: 12 tầng
Tổng giá trị công trình: 133,349 tỷ đồngWebsite designed by B Developer