CT3 Vĩnh Điềm Trung

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư VCN
Địa chỉ: Khu đô thị VCN – Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Các hạng mục: Tư vấn thiết kế xây dựng công trình (Khu dân cư)
Diện tích sàn xây dựng:
Số tầng:
Tổng giá trị công trình:Website designed by B Developer