48 Trần Phú

Condotel Nha Trang

48 Trần Phú đóng vai trò quan trọng trên trục cảnh quan đường Trần Phú. Công trình phải đáp ứng những yêu cầu về quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng duyệt, vừa phải tạo nên dấu ấn về Kiến trúc để hài hoà với công trình xung quanh đặc biệt là Nhà hát Thành phố - một công trình văn hoá lâu đời của Thành phố nhưng cũng phải ấn tượng về hình thức kiến trúc để thể hiện sự phát triển của  một thành phố có vịnh biển đẹp nhất hành tinh.Website designed by B Developer